”Käy Mäntyvaarassa”

Täällä oli musta hyvä ladut. Kun me muutettiin Sudentielle, tehtiin muuttoa, niin poika tuli aina kysymään, hän oli kuusvuotias, että mitä tekis. Me vaan sanottiin, että käy Mäntyvaarassa. Ehti monta kertaa käydä päivän mittaan siellä. Mutta nythän ne ladut on tullut niin katkonaiseksi, kun on tullut niitä teiden ylityksiä rakennettu sinne paljon niitten vuosien jälkeen.

1980-luku